World's Fastest Growing Hotel Chain

Showing Top 7 Hotels in thanh khe

Relevance
Distance
expand_more
Price
expand_more
Guest Ratings

Hotels in and around Thanh Khe

 (°C - °C)

Thanh Khe Da nang Hotels List with Tariff

OYO 212 Luxury Hotel Da Nang
2 ROOMS LEFT
OYO 157 Centre Hotel
OYO 157 Centre Hotel Premium
Phạm Phú Thứ, Da-Nang
4.6 Excellent
42 Ratings
₫ 665929
₫ 802324 per night
17% OFF
BOOK
OYO 192 Prime Hotel Danang
1 ROOM LEFT
OYO 117 Gina Hotel
OYO 117 Gina Hotel OYO Rooms
Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Da-Nang
5 Fabulous
2 Ratings
₫ 289534
₫ 348836 per night
17% OFF
BOOK
OYO 119 Sunshine Beach Hotel
OYO 119 Sunshine Beach Hotel OYO Rooms
Loseby, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Da-Nang
5 Fabulous
2 Ratings
₫ 521162
₫ 627906 per night
17% OFF
BOOK
OYO 118 Dubai Hotel
OYO 118 Dubai Hotel OYO Rooms
Ngu Hnh Son, Da-Nang
3.2 Fair
8 Ratings
₫ 347441
₫ 418604 per night
17% OFF
BOOK
OYO 215 An Duc Hotel Da Nang